DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

Daşoguz welaýat häkimligi

 

         Daşoguz şäheriniň binagärlik keşbine aýratyn bezeg berip duran binalaryň biri hem Daşoguz welaýat häkimliginiň edara binasydyr. Bu ajaýyp bina 2011-nji ýylyň sentýabr aýynda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi. Täze bina 6 gatdan ybarat bolup, onda döwrebap enjamlaşdyrylan 115 sany iş otaglary, 650 orunlyk uly mejlisler zaly we 4 sany kiçi mejlis otaglary ýerleşýär. Işgärler üçin  ähli oňaýly şertler döredilen iş otaglary amatly mebeller hem-de işde ulanmak üçin döwrebap kompýuter enjamlary bilen üpjün edilen. Şeýle-de binanyň içinde naharhana we 2 sany sport zaly bolup, onda dürli sport enjamlary ýerleşdirilen. Binanyň daş-töweregi döwrebap abadanlaşdyrylan.