DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Daşoguz welaýaty barada

           Geografiki ýerleşişi we administratiw-territorial bölünişigi.

     Daşoguz welaýaty Amyderýanyň aşaky akymynyň ýakasynda ýerleşip, demirgazykda Özbegistan Respublikasynyň  Garagalpagystan Awtonom Respublikasy  bilen araçäkleşýär. Daşoguz welaýaty 1939-nji ýylyň 11-nji noýabrynda döredildi. Onuň tutýan meýdany 73,4 inedördül kilometrden ybaratdyr. Welaýatyň  merkezi Daşoguz şäheri. Daşoguz welaýaty administratiw bölünişi boýunça: 1 sany şäherden, 7 sany etrapdan durýar.