DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Kim çalasyn, kim çakgan?

     Kim çalasyn, kim çakgan?
Daşoguz şäherindäki 10 müň orunlyk sport toplumynda Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda kiçi futbol boýunça hem-de « Kim çalasyn, kim çakgan?» atly ýaryşlar geçirildi. Bäsleşik örän çekeleşikli, şatlyk-şowhunly ýagdaýda geçdi. Netijede, ýaryşlaryň ählisinde okuw mekdebiniň weterinariýa hünäriniň talyplary bäsdeşlerinden köp utuk toplap, 1-nji ýere mynasyp boldular.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.