DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri

      Türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli sportumyzy ösdürmeklige aýratyn ähmiýet berilýändigi ýaş türgenlerimiziň halkara derejede geçirilýän sport ýaryşlarynda gazanýan üstünlikleriniň mysalynda aýdyň şöhlelenýär.
Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherinde ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen Aziýa çempionaty ýaş türgenlerimiziň gazanýan üstünlikleriniň hataryny artdyrdy. Sebitiň ýigrimi üç döwletinden ýaş türgenleriň gatnaşmagynda geçen ýaryşda Boldumsaz etrabynyň Gubadag şäherindäki 2-nji sport mekdebiniň türgeni Daýanç Durdynepesow öz agram derejesinde ýokary netije görkezip, altyn medala mynasyp boldy. Tälimçi Döwletgeldi Begmyradowyň tälim bermeginde ýaş türgeniň welaýat derejesinde geçirilen ýaryşlarda, milli çempionatlarda ençeme gezek baýrakly orunlary eýeländigini aýratyn nygtamak zerur.
Abraýly halkara ýaryşlarda ýeňiş gazanyp, ýaşyl Tugumyzy belentde parladýan, ýurdumyzyň sport abraýyny Ýer ýüzünde dabaralandyrýan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ata Watanymyzyň guwanjyna, halkymyzyň buýsanjyna öwrülýär.

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.