DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Sagdyn durmuş ýörelgesi dabaralanýar

TDP-niň Daşoguz şäher komitetiniň guramagynda Daşoguz şäherindäki 4-nji sport mekdebinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli sport çäresi geçirildi.
Täsirli geçen köpçülikleýin sport çäresi ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmak, sagdyn jemgyýetiň binýady bolan ýaşlarda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga höwes döretmek maksady bilen ýaýbaňlandyryldy. Ýetginjek türgenleriň arasynda woleýbol boýunça geçirilen ýaryş sport çäresiniň mazmunyny baýlaşdyrdy. Köpçülikleýin sport çäresine işjeň gatnaşan türgenlere we ýaryşyň ýeňijilerine TDP-niň Daşoguz şäher komitetiniň höweslendiriji sowgatlary gowşuryldy.

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.